http://www.culturelebusinesscase.nl/over-cbc/

 

We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Jan Rotmans - hoogleraar duurzame transities Erasmus Universiteit

Nieuwe kansen

Ondernemen in de 21ste eeuw is constant inspelen op de snelle veranderingen in de samenleving en in de markt. Iedere ondernemer staat voor de uitdaging om vanuit een goede bedrijfsvoering aan te sluiten op de wensen van de ‘nieuwe’ klant. Die klant is kritisch en niet gebonden aan merk, tijd of plaats. Dat vraagt om creatieve en inventieve oplossingen. Verbinding, ondernemerschap en innovatie zijn belangrijke succesfactoren voor de levensvatbaarheid van ondernemingen. De Culturele Business Case (CBC) organiseert unieke vormen van samenwerking tussen de culturele sector en het bedrijfsleven. Door aan te sluiten brengt de CBC ook voor u nieuwe kansen binnen handbereik.

“De Culturele Business Case biedt inventieve samenwerkingsverbanden en nieuwe inzichten. Dat versterkt het cultureel ondernemerschap in de stad. Daardoor ontstaan veerkrachtige organisaties die ook in de toekomst meerwaarde leveren voor al hun stakeholders.” Marjolein de Jong - wethouder Cultuur, Binnenstad en Internationaal

Platform

De CBC is tegelijkertijd een platform voor inspiratie, reflectie, discussie en uitwisseling. Er worden regelmatig goede gesprekken, workshops en masterclasses georganiseerd rond een aansprekend thema. Van de ondernemerskansen die een groot internationaal sportevenement Den Haag biedt tot actuele zaken als promotiekanalen en belastingwetgeving. Eenmaal per jaar organiseren de deelnemers gezamenlijk een evenement waar ondernemerschap in Den Haag centraal staat. Dat is het publieke moment waarop zij ervaringen en opbrengsten van de business cases delen en nieuwe cases presenteren.

“Eén ding is duidelijk: geen van de partijen in de cultuur- en bedrijvensector kan het alleen af. Deze tijd vraagt om samenwerkingsverbanden; als coöperatieve bankiers weten wij dat als geen ander. Door de creatiekracht van de cultuursector te combineren met het ondernemerschap van het bedrijfsleven ontstaan verrassende inzichten. Inzichten die nieuwe wegen openen naar een wenselijke toekomst.” Ron Droste - directievoorzitter Rabobank Den Haag en omgeving

Kruisbestuiving

De kruisbestuiving binnen de CBC is inspirerend. Ieder heeft zijn eigen rol. Creatieve ideeën uit de artistieke scene bevorderen de innovatiekracht van andere sectoren in de stedelijke economie. Cultuur en kunst bieden een verrassende invalshoek op de samenleving met haar vaste gedragingen en conventies. Dat levert ideeën op die de vernieuwing van andere sectoren kan versterken. De ‘slimme snelweg’, die kunstenaar Daan Roosegaarde samen met bouwbedrijf Heijmans ontwierp, is daar een goed voorbeeld van. Betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de culturele sector inspireert en vergroot het ondernemerstalent. Als vreemde ogen naar bedrijfsprocessen kijken, levert dit vaak verfrissende ideeën op.

“Het bedrijfsleven kan veel leren van de culturele sector en omgekeerd. Samenwerking leidt tot prachtige, onverwachte vernieuwing.” Rob Perik - voorzitter VNO-NCW Den Haag

Den Haag bindt

De belangrijkste factor die de partners bindt, is de stad Den Haag. Alle deelnemers zetten zich in om de stad sterker en aantrekkelijker te maken. Een bloeiende culturele sector en een goed ondernemersklimaat zijn van grote betekenis voor de Haagse economie. Het maakt dat mensen en bedrijven zich graag in Den Haag vestigen. Een levendig aanbod trekt bezoekers uit binnen- en buitenland. Die combineren cultuur vaak met winkelen, horecabezoek en soms een meerdaags verblijf.

“In deze tijd draait alles om de stad, the preferred place for living. De stad is een bedrijf dat moet concurreren met andere steden. De kwaliteit van de leefbaarheid en het vestigingsklimaat, daar draait het om.” Ab van der Touw - CEO Siemens Nederland