Het heeft Hare Majesteit behaagd

Woensdag 29 april 2009 ontvingen  44 Hagenaars uit handen van burgemeester Van Aartsen een koninklijke onderscheiding in Theater Diligentia. In totaal ontvingen 48 Hagenaars een onderscheiding.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
A. Arjun Sharma / K. Arjun Sharma / L.J. van den Berg / M.F. Bode / Mevrouw A.M. Bode-Moerman / J. Bos / A.Chotkan / S. Chotkan / Mevrouw I. Cornax – van Eeden / V.K. Dhingra  / Mevrouw H. Doekaran-Chotoe / Mevrouw A.D. Gangaram Panday-Jhinkoe Rai / J.H. Gerritsen / Mevrouw A.H.G. van Gerwen-Innemée / B.C. Gopal / Henk Groen / J.L. Hamel / Mevrouw P. Ishwardat-Badal / I.A.J.F. Kortbeek / Mevrouw G.J. Lelieveld-van der Walt / Mevrouw A. Matawlie-Naipal / Evert de Niet / Mevrouw W.A. Pameijer-van Luijt / G. Poeran / Mevrouw D. Poetoe-Ghisai / J. Ridky / J.T.C. Roberti / J.G. Santema / K.B.  Sewnarain Sukul / Mevrouw H.S.J.Y. Siem Sjoe / Mevrouw D. Thakoer  / Mevrouw M.A.H.T. Toorens-Habraken / Z.C. Verheij / W.J. Westphal / Piet van WijkRidder in de Orde van Oranje-Nassau:
P. Baak / J. van Beek / Mevrouw J.M. Besseling / Dr. M.J.M. Driessen / Dr. D.N.M. de Gruijter / Mevrouw F.E. van der Hoop
Mevrouw M.A. Jahangir-Alibaks / Mevrouw A. van Nierop-Seipgens / Drs. W.J.J. van Velzen / G.J.C. Visser / Mevrouw M.H.J. Wagenaar / Mevrouw Z.B. Wijnberg-TiongsomOfficier in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw J.G. van de Leeuw-Roord