16 mei 2009: Haags Toekomstfestival 2020 in het Atrium

Hoe werken, leven en leren we in Den Haag in 2020? Hoe gaan we met elkaar om? En wat is uw bijdrage aan de Haagse toekomst? Dat wil het gemeentebestuur van Den Haag graag weten. Het college start daarom een samenspraaktraject over de conceptnota Sociaal Economische Agenda. Hierin staat de visie van het college op de lange termijnontwikkeling van Den Haag.

Hagenaars kunnen op twee manieren hun mening geven: digitaal via de website www.denhaagin2020.nl of persoonlijk tijdens het Haags Toekomstfestival op zaterdag 16 mei 2009 in het Atrium van het Stadhuis.

Digitaal
De website www.denhaagin2020.nl heeft verschillende manieren om te reageren op de Sociaal Economische Agenda 2020. Zo kunnen bezoekers via een reactieformulier aangeven wat ze van de inhoud van de nota vinden. Ook kunnen zij een vragenlijst met stellingen invullen.

Daarnaast is het ook mogelijk om met elkaar aan de conceptnota te schrijven en/of wijzigingen aan te brengen. Dit kan via een zogenaamde wiki (te vergelijken met Wikipedia). Wijzigingen zijn zichtbaar en anderen kunnen daar weer op reageren. Dat betekent overigens niet dat alle wijzigingen definitief zijn. Het is de eerste keer dat de gemeente een wiki als interactief samenspraakmiddel inzet.

Toekomstfestival
Op 16 mei 2009 staat het Atrium van het Stadhuis de hele dag in het teken van de toekomst in 2020. Tijdens vele kleine en grote bijeenkomsten kunnen bezoekers luisteren, meepraten, hun mening geven en nadenken over hoe zij willen leven in het Den Haag van 2020.
De dag wordt feestelijke aangekleed met muziek, theater en toekomstfood. Het definitieve programma wordt de komende weken voorbereid. Op de website denhaagin2020.nl zijn alle ontwikkelingen te volgen.

Sociaal Economische Agenda 2020
In de Sociaal Economische Agenda Den Haag 2020 staat de visie van het college op de lange termijnontwikkeling van Den Haag. Kern van het stuk is: investeer in mensen en vergroot de aantrekkingskracht van de stad. Het geeft antwoord op de vraag hoe inwoners van de stad maximale kansen krijgen en daardoor de stad tot bloei kunnen brengen.

In oktober 2008 heeft de gemeenteraad het college gevraagd de nota te toetsen bij Haagse maatschappelijke organisaties en burgers. Daarom zal het college naast de digitale samenspraakmogelijkheden en de Dag van 2020 de komende maanden ook in het reguliere overleg met de maatschappelijke partners in de stad praten over de lange termijnvisie voor 2020.