• In Muzee Scheveningen zal vanaf eind november de tentoonstelling ‘Vorstelijke voet aan wal – 200 jaar landingen op Scheveningen’te zien zijn. Centraal in deze expositie staan de landing van de prins en de 25-jaarlijkse herdenkingen van de landing op Scheveningen van 1838 t/m 2013. Om de tentoonstelling compleet te maken is Muzee Scheveningen nog op zoek naar diverse voorwerpen die als aanvulling kunnen dienen op de reeds toegezegde bruiklenen en het eigen bezit. Te denken valt aan schilderijen, foto’s en films van de diverse herdenkingen, herdenkingsplaten en -boekjes. Daarnaast aan voorwerpen die bij een herdenking zijn uitgegeven, zoals bordjes, kopjes, lepeltjes en Oranjesjerpen en kokardes. Mocht u voorwerpen bezitten die in de tentoonstelling passen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. De voorwerpen blijven uw eigendom en worden slechts in bruikleen afgestaan voor de duur van de tentoonstelling, t/m maart 2014. U krijgt ze daarna vanzelfsprekend terug.
  • Ook wordt op 30 november 2013 het eerste deel gepresenteerd van de nieuwe Geschiedenis van Scheveningen. Een team van deskundige auteurs heeft een tweedelige uitgave geschreven, waarvan het eerste deel in november a.s. en het tweede deel in het najaar van 2014 zal verschijnen. In bijgaande folder met bestelbon leest u meer over dit nieuwe standaardwerk over Scheveningen, dat tot stand is gekomen op initiatief van de nauw aan Muzee gelieerde Stichting Geschiedschrijving Scheveningen. U kunt in het bezit komen van deze uitgave door de bestelbon uit te printen, in te vullen en op te sturen naar uitgeverij Walburg Pers in Zutphen. Wanneer u intekent vóór 10 oktober 2013 (NB verlengde inschrijftermijn!) dan komt u ook in aanmerking voor vermelding in de lijst van intekenaren in het boek. Op de bestelbon kunt u aangeven of u hier prijs op stelt. Bestelbonnen zijn tevens verkrijgbaar bij de receptie van Muzee Scheveningen. U kunt uw bestelling ook per fax, telefoon of e-mail plaatsen, zie hiervoor de folder.