OSS leden zijn van harte welkom op maandagmiddag 19 november!!

 

Betreft: Uitnodiging Najaarsbijeenkomst BSH                       

 

                                                                                                                                                                                           Scheveningen, 26 oktober 2012

 

Aan alle leden, donateurs en genodigden van de BSH

 

Geachte heer/mevrouw,


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de najaarsbijeenkomst van de BSH op maandagmiddag 19 november 2012 om 17.00 uur.


Wij ontvangen u graag op de driemast gaffelschoener de Minerva. Deze ligt afgemeerd aan de tweede haven Dr. Lelykade tegenover nr. 10 Vestia Wonen.

Het bestuur heeft Kees Taal van het sociaal economisch onderzoeksinstituut “LEI” bereid gevonden om een presentatie te geven over het volgende onderwerp:

 

“de economische mogelijkheden van de Noordzee in relatie tot (nieuwe) havengebonden bedrijvigheid in Scheveningen”.

Na afloop van de presentatie kunt u met uw collega’s netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.


Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet!


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur                                                             

 

Drs. Nico van Houten
Ambtelijk secretaris BSH