BSH Voorjaarsbijeenkomst

 

Uitnodiging netwerkborrel 7 mei 2012

Van harte nodigen wij de leden van de OSS uit voor de netwerkborrel op maandag 7 mei 2012 die na onze voorjaarsbijeenkomst op de MINERVA gepland is. Vanaf 17.15 uur bent u van harte welkom!

De Minerva ligt afgemeerd aan de tweede haven (Dr. Lelykade) tegenover nr. 10 Vestia Wonen.

De Algemene Ledenvergadering van de BSH zal op 7 mei 2012 een definitief besluit nemen over het voorlopige akkoord met de Gemeente inzake de bouwplannen op het Norfolklineterrein (derde haven).

Wij zien uw komst met belangstelling tegemoet!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

                       

Nico van Houten

Ambtelijk secretaris