Eerste Open Haven Dag op 1 oktober

Ondernemers Scheveningen Haven gooien poorten open

 

Zaterdag 1 oktober 2011 wordt voor de eerste keer de Open Haven Dag in de Scheveningse Haven gehouden. Op deze dag kunnen bezoekers kennis maken met de schepen, gebouwen en bedrijven in en rond de Scheveningse Haven. Ondernemers uit dit gebied zullen hun deuren openen om bewoners, relaties maar vooral ook jongeren te laten zien dat er in de haven veel en mooi werk wordt gedaan.

 

De eerste Open Haven Dag zal door Wethouder Sander Dekker, die verantwoordelijk is voor de haven, op 1 oktober 2011 officieel geopend worden. “Scheveningen Haven gooit die dag de poorten open. Er valt dan echt veel te beleven. Mensen kunnen de verkeerscentrale en de visafslag in bedrijf zien en schepen van verschillende rederijen bezoeken. Ik hoop dan ook dat echt alle ondernemers zich voor deelname aanmelden via de website, zodat alle geheimen van de haven geopenbaard worden.”

 

Zijn het in de zomer vooral de terrassen en de jachthaven die voor gezellige drukte zorgen in de haven, voor de ondernemers in de scheepvaart en visserij gaat het werk het hele jaar door en dus is de haven ook in de winter volop in beweging.

Veel mensen weten niet dat de visserijsector bloeit; de aanvoer van vis bij de Scheveningse visafslag is in de afgelopen twee jaar met 30 procent gegroeid. Die onbekendheid leidt ertoe dat jonge mensen nu niet zo snel denken aan werken in de haven.

De Open Haven dag is ook bedoeld om jonge mensen enthousiast te maken een opleiding te volgen of aan het werk te gaan in de scheepvaart of visserij of een van de vele andere beroepen die in de haven worden uitgevoerd.

 

Het is op de Open Haven Dag ook mogelijk om de haven te verkennen met de watertaxi, zodat bezoekers de bedrijvigheid in de haven vanaf het water kunnen zien. De horeca is eveneens ruim vertegenwoordigd deze dag, in diverse restaurants worden menu’s aangeboden voor speciale prijzen. Via de website www.openhavendagscheveningen.nl is het programma te vinden en kunnen ondernemers zich melden.