Bijeenkomst  
Naam Kennismaking met VNO-NCW Den Haag
Datum 13-1-2011
Aanvang 14:45 uur
Accommodatie VNO-NCW West
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG
070 349 08 10
Omschrijving
Afgelopen periode bent u lid geworden van VNO-NCW Den Haag of heeft u interesse getoond in het lidmaatschap.

Onze bijeenkomsten worden vaak druk bezocht en bieden helaas vaak weinig ruimte om nader met elkaar kennis te maken. Daarom nodig ik u, mede namens het bestuur, van harte uit voor een kennismakingsbijeenkomst.

Deze kennismaking vindt plaats direct voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW West op 13 januari in de Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag. De uitnodiging daarvoor heeft u reeds per e-mail ontvangen.

Om 15.00 uur hopen wij u welkom te heten (inloop vanaf 14.45 uur), zodat u aansluitend (rond 16.00 uur) kunt deelnemen aan de nieuwjaarsreceptie.

Het programma bestaat uit een korte kennismakingsronde, waarna vanuit het bestuur zal worden aangegeven wat de belangrijkste aandachtspunten van onze kring zijn. Uiteraard is er ook gelegenheid vragen, wensen of suggesties aan het bestuur voor te leggen.

Aanmelden

Leden: inloggen via Ledennet.
Niet-leden: graag aanmelden via dit formulier.