Ondernemers Sociëteit Scheveningen netwerkbijeenkomst

op maandag 30 maart 2009


Het Bestuur van de OSS is verheugd dat wij voor deze bijeenkomst de heer Henk Grootveld bereid hebben gevonden om op te treden als spreker.

M
r. Hendrik Cornelis (Henk) Grootveld (1950) is geboren en getogen op Scheveningen in elfde generatie van Jan (van) Grootveld(t) die zich in 1676 als smid vanuit het Haagse Noordeinde in het Scheveningse Smidslop aan de Keizerstraat vestigde.

Henk Grootveld studeerde (1971) en doceerde rechten aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, was vervolgens bijna 25 jaar (plv. lands)advocaat en procureur te Den Haag en is sinds 2003 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof aldaar. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, de Commissie van Plaatselijk Bestuur van het KNRM-reddingstation Scheveningen, van het Muzee Scheveningen en bestuurslid van de Stichting Binnenhof Festival en de Vereniging van Vrienden van het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort.

Zijn belangstelling gaat uit naar de geschiedenis van Den Haag en Scheveningen. Naast juridische publicaties schreef hij het boekje "Monumenten op Scheveningen"(2002) en verschenen mede van zijn hand de boeken "200 Jaar Sociëteit De Witte" (2002), "Honderd jaar Scheveningen Haven" (2004).

Locatie
Grand Café DAP & CO
Schokkerweg 39
Scheveningen


Programma
19.00-19.30 uur Inloop
19.30-20.00 uur gastspreker
20.00-21.30 uur netwerken

Het bestuur van de Ondernemers Sociëteit Scheveningen